Hoşgeldiniz  

BUDAK’TAN TURİZM ÇALIŞANLARINA YÜZDE 100 DESTEK

Semih Köken | 12 Mart 2016 | Antalya Haber, Gündem, Kemer Güncel, Turizm A- A+

BUDAK’TAN TURİZM ÇALIŞANLARINA YÜZDE 100 DESTEK

-BUDAK’TAN TURİZME YÜZDE 100 DESTEK TEKLİFİ

-“12 AY AÇIK KALAN VE İŞÇİ ÇIKARMAYAN İŞLETMELERE SİGORTA PRİM DESTEĞİ YÜZDE 100 ARTTIRILSIN”

-“HÜKÜMETİN PAKETİ AFET BOYUTUNA ULAŞAN KRİZE ÇARE OLAMAZ”

 

            CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, turizmde yaşanan gerileme ile birlikte ortaya çıkacak istihdam kaybının azaltılması amacıyla kanun teklifi hazırladı. Budak, 12 ay açık kalan ve işçi çıkarmayan işletmeler için 100 TL’lik sigorta prim desteğinin 200 TL olarak uygulanmasını önerdi. Budak, “İstihdam üzerindeki yüklerin azaltılması, tesislerin 12 ay açık kalmasına, turizm emekçilerinin de 12 ay çalışmasına katkı sağlayacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Kanun teklifi ile aylık 100 TL olarak uygulanan sigorta prim desteğinin, turizm işletme belgeli tesisler için 12 ay açık kalması ve istihdam edilen personel sayısının korunması koşuluyla yüzde 100 arttırılarak hesaplanması öngörüldü. Buna göre; turizm işletme belgeli tesislerde çalışanlar için sigorta prim desteği 200 TL olarak uygulanacak ve fark Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanacak.

Teklifin gerekçesinde turizmin, stratejik ve Türkiye’ye uzun yıllar katkı sağlayacak sektörlerin başında geldiğini kaydeden Budak, “İstihdam potansiyeli ve sağladığı döviz girdisiyle Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyan turizm,  cari açık için ilaç niteliğindedir. Turizm ayrıca  taşımacılıktan kuyumculuğa, tarımdan hayvancılığa, tekstilden dericilik ve  inşaat sektörüne, turizm merkezlerindeki mahalle bakkalına kadar 54 sektörü etkilemektedir” dedi. Turizmin ülke ekonomisine gelir ve istihdam olarak katkısının arttırılabilmesi için, 12 ay turizm hareketliliği sağlayacak altyapının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Budak, “Turizmin 12 aya yayılamaması, bu alanda uzmanlaşmış turizm emekçilerini de mevsimlik işçi konumuna düşürmekte, emekleri ile bu sektörü ayakta tutan turizm çalışanları kış aylarında geçimlerini sağlamakta zorlanmaktadır. Çözüm üretilemediği için işsiz turizmciler tablosu her yıl karşımıza çıkmaktadır” diye konuştu.

SOSYAL PATLAMA RİSKİ

Türkiye’nin bozulan imajı, Rusya ile yaşanan uçak krizi, Suriye’deki savaş ve yaşanan terör olayları nedeniyle turizm sektöründe 2015 yılında başlayan daralmanın, 2016’da ağır bir çöküntüye dönüşeceğinin görüldüğünü kaydeden Budak, “Ocak-Şubat dönemindeki gerilemenin tüm yıla yayılması durumunda yaklaşık yüzde 30’luk daralma yaşanacağı, 10-12 milyar dolarlık kayıp riskiyle birlikte,  400 bin düzeyinde turizm çalışanının işini kaybedeceği hesaplanmaktadır. İşsizlik oranının yüzde 10’ları aştığı bir dönemde ve yaklaşık 3.2 milyonu işsiz olduğu bir süreçte, 400 bin kişinin işsizler ordusuna eklenmesi, sosyal sorunları beraberinde getirebilecektir” şeklinde konuştu.

HÜKÜMET AFETİ GÖRMEZDEN GELİYOR

Hükümetin turizmde yaşanacak krizle ilgili 9 maddelik bir plan açıkladığına dikkat çeken Budak, “Öngörülen destekler afet boyutlarına ulaşan krize çare olmaktan uzaktır. Ayrıca, turizm çalışanları ve esnaflar da yok sayılmıştır” dedi. Budak şöyle devam etti:

“Bir yandan krize odaklanan bir yandan da turizmin 12 aya yayılmasını sağlayacak yeni bir destek sisteminin oluşturulması gerekliliği açıktır. İstihdam üzerindeki yüklerin azaltılması, konaklama tesislerinin 12 ay açık kalmasına destek olacaktır. İşletmeciler de sağlanacak desteklerle 12 ay faaliyet göstermek için daha yoğun çaba içine gireceklerdir. Turistik tesislerin tüm yıl açık kalması, ülke ekonomisine daha fazla katkı ve turizm emekçilerinin de 12 ay çalışması anlamına gelecektir.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim ve gerekçeleri ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim.

Çetin Osman BUDAK

Antalya Milletvekili

GENEL GEREKÇE

 

Turizm, stratejik ve Türkiye’ye uzun yıllar katkı sağlayacak sektörlerin başında gelmektedir. 1990’lı yıllardan bu yana sürekli büyüme gösteren turizm sektörü 2014 yılında 34.3, 2015 yılında ise 31.4 milyar dolarlık gelir sağlamıştır.

İstihdam potansiyeli ve sağladığı döviz girdisiyle Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyan turizm,  cari açık için “ilaç” niteliğindedir. Turizm ayrıca  taşımacılıktan kuyuma, tarımdan hayvancılığa, tekstilden dericilik ve  inşaat sektörüne, turizm merkezlerindeki mahalle bakkalına kadar 54 sektörü etkilemektedir.

Turizmin ülke ekonomisine gelir ve istihdam olarak katkısının arttırılabilmesi için, 12 ay turizm hareketliliği sağlayacak altyapının oluşturulması gereklidir.

Türkiye’de turizm, kıyı turizmi ağırlıklı yürümekte, turizmin tüm Türkiye’ye ve tüm yıla yayılmasına yönelik ciddi adımlar atılmaması, potansiyelintam olarak kullanılmasını engellemektedir. Tesisler, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında yüzde 100 düzeyinde doluluk oranına yaklaşmakta, diğer ayların büyük bölümünü kapalı geçirmektedir.

Turizmin 12 aya yayılamaması, bu alanda uzmanlaşmış turizm emekçilerini de mevsimlik işçi konumuna düşürmekte, emekleri ile bu sektörü ayakta tutan turizm çalışanları kış aylarında geçimlerini sağlamakta zorlanmaktadır. Çözüm üretilemediği için işsiz turizmciler tablosu her yıl karşımıza çıkmaktadır.

Ayrıca Türkiye’nin bozulan imajı, Rusya ile yaşanan uçak krizi, Suriye’deki savaş ve yaşanan terör olayları nedeniyle turizm sektöründe 2015 yılında başlayan daralmanın, 2016’da ağır bir çöküntüye dönüşeceği görülmektedir. Ocak-Şubat dönemindeki gerilemenin tüm yıla yayılması durumunda yaklaşık yüzde 30’luk daralma yaşanacağı, 10-12 milyar dolarlık kayıp riskiyle birlikte,  400 bin düzeyinde turizm çalışanının işini kaybedeceği hesaplanmaktadır.

İşsizlik oranının yüzde 10’ları aştığı bir dönemde ve yaklaşık 3.2 milyonu işsiz olduğu bir süreçte, 400 bin kişinin işsizler ordusuna eklenmesi, sosyal sorunları beraberinde getirebilecektir.

Hükümet turizmde yaşanacak krizle ilgili 9 maddelik bir plan açıklarken, öngörülen destekler afet boyutlarına ulaşan krize çare olmaktan uzaktır. Ayrıca, turizm çalışanları ve esnaflar da yok sayılmıştır.Bir yandan krize odaklanan bir yandan da turizmin 12 aya yayılmasını sağlayacak yeni bir destek sisteminin oluşturulması gerekliliği açıktır. İstihdam üzerindeki yüklerin azaltılması, konaklama tesislerinin 12 ay açık kalmasına destek olacaktır.

İşletmeciler de sağlanacak desteklerle 12 ay faaliyet göstermek için daha yoğun çaba içine gireceklerdir.Turistik tesislerin tüm yıl açık kalması, ülke ekonomisine daha fazla katkı ve turizm emekçilerinin de 12 ay çalışması anlamına gelecektir.

Kanun teklifi ile turizm işletme belgesine sahip tesislerin 12 ay açık kalması ve yoğun dönemdeki istihdam sayısının koruması koşuluyla işverenlerin 2016 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri sigorta priminin 200 Türk Lirası tutarındaki bölümünün Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanması amaçlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNADEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasının  “b” bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

“Bu tutar,2016 yılı içinde 12 ay açık kalan ve istihdam ettiği personel sayısını koruyan turizm işletme belgeli işyerleri için yüzde 100 arttırılarak hesaplanır.Buna ilişkin esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.”

 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           

            MADDE 3-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2020 KEMER HABER Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle