Hoşgeldiniz  

Hisarcıklıoğlu: Dünyada işsizlik ilk defa 200 milyonu aştı

Semih Köken | 15 Kasım 2015 | Antalya Haber A- A+

ANTALYA’da G-20 Liderler Zirvesi ile eşzamanlı düzenlenen iş dünyasını temsil eden B-20’nin açılışına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel işsizliğin tarihte ilk defa 200 milyonu geçtiğini söyledi.

Antalya’nın turizm merkezi Belek’teki Titanic Belek Deluxe Otel’de yapılan B-20 toplantısının açılışına, Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, G-20 üye ülkelerinden iş dünyasının tanınmış isimleri katıldı. Türkiye iş dünyasından Ali Koç, Güler Sabancı, Hüsnü Özyeğin, Muhtar Kent, Tuncay Özilhan, Ferit Şahenk ve Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın da yer aldığı B-20 açılış töreninde, Başbakan Yardımcısı Yılmaz ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşma yaptı.

2015 EKONOMİDE ZOR BİR YIL OLDU

2015’in küresel ekonomi için zorlu ve yorucu, aynı zamanda çok da verimli bir yıl olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, kapsayıcı ve güçlü büyümeye yönelik ilerlemeler kaydedildiğini anlattı. Cevdet Yılmaz, “G-20’de alınan kararlar küresel ekonomi üzerinde çok etkili. G-20 çatısı altında yapılan çalışmalar ekonominin işlemesi ve iş dünyası için de çok önemlidir” dedi.

B-20 İLETİŞİM VE İSTİŞARE FIRSATI SUNDU

B-20’nin ülkeler arasında iletişim ve istişare fırsatı oluşturduğunu belirten Yılmaz, üç ana başlık altında, kolektif bir eylem çerçevesinde uygulama, kapsayıcılık ve büyüme olarak bu sac ayaklarının oluşturulabileceğini kaydetti. Bu başlıklar altında küresel ekonominin karşılaştığı sorunların ele alındığı ve uyum içinde çalışıldığını dile getiren Yılmaz, “Bununla birlikte finansal süreç içindeki kırılganlıkları da izlemeye devam edeceğiz. Dengesizliklerin bertaraf edilmesine yönelik çabalarımız da sürüyor. KOBİ’leri finanse ve geliştirilmesi söz konusu” dedi.

G-20, B-20’NİN TALEPLERİNİ DİKKATE ALACAKTIR

Kapsayıcılık altında bu yıl gerçekleştirilen eylemlerin B-20’yi destekler nitelikte olduğuna işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

“KOBİ’lere yönelik finansman yine önemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır. KOBİ’lerin karşılaştığı zorluklar da uluslararası ticaret odası tarafından Dünya KOBİ Forumu kurulmasıyla aşılacaktır. İşgücüne 2035’e kadar yüzde 20 oranında kadınların katılması ve 2025 yılına kadar gençlerin payının artırılması hedefleri yer almaktadır. Kaliteli işlerin teşviki, becerilere yönelik yatırımların yapılması da B-20’de ele alınmıştır. G-20 liderleri B-20’nin sunacağı önerileri dikkatle dinleyecek ve bunların hayata geçirilmesi noktasında da özveriyle çalışacaklardır.”

İŞSİZLİK İLK DEFA 200 MİLYONU GEÇTİ

Geçen yıla göre dünya ekonomisindeki belirsizliklerin arttığına dikkat çeken TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise büyüme oranlarının hem gelişmiş hem de gelişen ülkelerde gerilediğini söyledi. Küresel işsizliğin tarihte ilk defa 200 milyonu geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Küresel ticaret hacmindeki yıllık büyüme son yıllarda yüzde 3-4 seviyesinde takılıp kalmış durumda. Eskiden ticaret hacmi, büyüme hızının üstünde artar ve küresel büyümeye destek verirdi. Şimdi ticaret hacmindeki artış ancak büyüme oranı kadar artıyor. Bu da istihdam ve refah artışını sınırlıyor. Dünya FED’in vereceği kararı, emtia ve döviz piyasalarındaki çalkantılara kitlenmiş durumda. Bu yüzden iş dünyası ticaret ve yatırım kararlarında ‘bekle-gör’ modunda bekliyor. Tüm bu belirsizlikleri azaltmak için G-20’nin somut ve kararlı adımlar atmasına ihtiyaç var. Zira küresel sorunlar ancak küresel işbirliği ile çözülebilir. G-20 bu konuda etkin bir platform olabileceğini göstermiştir” diye konuştu.

KİLİT KELİME ‘KAPSAYICILIK’

2008 ve 2009’da G-20’nin aldığı müşterek kararların ve hayata geçirdiği uygulamaların, küresel krizin kontrol altına alınmasında büyük yardımı olduğunu anlatan TOBB Başkanı, şimdi kriz sonrası dönem için yine G-20’nin aktif bir şekilde görev alması gerektiğini söyledi. Daha sağlıklı ve etkin bir politika tasarımı için kilit kelimenin ‘kapsayıcılık’ olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Kamu ve özel sektör bu çerçevede birlikte çalışarak; döviz kuru savaşlarını, ticaret ihtilaflarını ve ekonomik izolasyonları önlemeli. Ayrıca mültecilere destek konusunda da aktif olmalıyız. Zira tarih gösteriyor ki, mültecilere destek olunursa, ekonomiler ve iktisadi aktiviteler bundan olumlu etkilenecek” dedi.

Bu çerçevede B-20 olarak, kapsamlı ve cesur öneriler hazırladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, hedefin; kapsayıcılığı artırmak, sağlıklı rekabeti yaygınlaştırmak ve iş dünyasını harekete geçirmek olduğunu belirti.

G-20’YE ÖNERİLER

Rifat Hisarcıklıoğlu, B-20 Türkiye’nin G-20 devletlerine önerilerini ise şöyle sıraladı:

“1. Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın onaylanması ve yürürlüğe koyulması

2. Küresel finansal reform gündeminin nihai hale getirilmesi ve onaylanması

3. Düzenlemeler arasındaki bütünlüğün sağlanmasının vurgulanması ve finansal reform gündemindeki istişare sürecinin iyileştirilmesi

4. G-20’nin şirketlerde Hak Sahipliği Şeffaflığı Yüksek Prensiplerinin uygulanması

5. Ortak bir uluslararası yatırım prensipleri setinin oluşturulması ve yabancı doğrudan yatırımın vergilendirilmesine ilişkin daha fazla şeffaflık ve uyumun gözetilmesi

6. G-20 büyüme hedefleriyle bağlantılı olarak ülkelere özel altyapı yatırımı stratejilerinin hazırlanması

7. Altyapının menkul değer olarak geliştirilebilmesini kolaylaştırmak amacıyla altyapı yatırım ekosisteminin iyileştirilmesi

8. Özellikle teknik, yönetsel ve girişimcilik becerilerini dikkate alacak biçimde, beceri açıklarını gidermeye yönelik programların geliştirilmesi ve finanse edilmesi

9. İstihdam olanaklarını artırmak için işgücü piyasalarını daha dinamik ve kapsayıcı yapacak kapsamlı yapısal reformların uygulanması

10. Genç istihdamının ve kadınların istihdama katılım oranlarının artırılması

11. KOBİ kredi güvenilirliği ile ilgili verilerin daha şeffaf ve kolay erişilebilir hale getirilerek, KOBİ’lerin krediye erişimindeki riskleri azaltacak finansal araçların daha etkin kullanılabilmesinin sağlanması

12. KOBİ’lerin alternatif finansmana erişiminin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için politika, düzenleme ve standartların desteklenmesi ve uyumlaştırılması

13. KOBİ’lerin uluslararası standartlara uyum sağlaması için destek verilmesi ve KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimlerinin kapasite geliştirme ve teknik yardım programlarıyla iyileştirilmesi

14. 5 yıllık küresel geniş bant bağlantısı hedefinin G-20 üyesi ülkelerin büyüme stratejilerine entegre edilmesi, KOBİ’lerin dijital ekonomiye ve inovasyon ekosistemlerine erişiminin paydaş işbirliği aracılığıyla iyileştirilmesi

15. Gelişen dijital ekonomi için küresel ticaret sisteminin iyileştirilmesi

16. G-20 ülkeleri için bir girişimcilik vizesi programı başlatılması

17. Korumacılığın artışını durdurma taahhütlerinin devam ettirilmesi ve özellikle yerelleştirme önlemlerini de içeren ticarete tarife dışı engelleri barındıran mevcut korumacı önlemlerin geriye çekilmesi

18. Beş yıl içersinde kamu-özel işbirliği aracılığıyla tüm G-20 ülkelerinde gümrük prosedürleri ve sınırlar arası geçiş sistemleri için kapsamlı olarak elektronik ortama geçişin sağlanması

19. Kamu alımlarının elektronik ortama aktarılması, High Level Reporting Mechanisms (iş ombdusmanlarının) geliştirilmesi ve kamu alımları prosedürleri için iş uyumluluğu.”

ANTALYA'NIN TURIZM MERKEZI BELEK'TEKI TITANIC BELEK DELUXE OTEL'DE YAPILAN B-20 TOPLANTISININ ACILISINA, BASBAKAN YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, TOBB BASKANI RIFAT HISARCIKLIOGLU, G-20 UYE ULKELERINDEN IS DUNYASININ TANINMIS ISIMLERI KATILDI.(FOTO:MEHMET CINAR/ANTALYA-DHA)

ANTALYA'NIN TURIZM MERKEZI BELEK'TEKI TITANIC BELEK DELUXE OTEL'DE YAPILAN B-20 TOPLANTISININ ACILISINA, BASBAKAN YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, TOBB BASKANI RIFAT HISARCIKLIOGLU, G-20 UYE ULKELERINDEN IS DUNYASININ TANINMIS ISIMLERI KATILDI.(FOTO:MEHMET CINAR/ANTALYA-DHA)

ANTALYA'NIN TURIZM MERKEZI BELEK'TEKI TITANIC BELEK DELUXE OTEL'DE YAPILAN B-20 TOPLANTISININ ACILISINA, BASBAKAN YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, TOBB BASKANI RIFAT HISARCIKLIOGLU, G-20 UYE ULKELERINDEN IS DUNYASININ TANINMIS ISIMLERI KATILDI. HISARCIKLIOGLU, KONUSMA YAPTI.(FOTO:MEHMET CINAR/ANTALYA-DHA)

ANTALYA'NIN TURIZM MERKEZI BELEK'TEKI TITANIC BELEK DELUXE OTEL'DE YAPILAN B-20 TOPLANTISININ ACILISINA, BASBAKAN YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, TOBB BASKANI RIFAT HISARCIKLIOGLU, G-20 UYE ULKELERINDEN IS DUNYASININ TANINMIS ISIMLERI KATILDI. HISARCIKLIOGLU, KONUSMA YAPTI. BASBAKAN YARDIMCISI YILMAZ, KONUSMA YAPTI.(FOTO:MEHMET CINAR/ANTALYA-DHA)

ANTALYA'NIN TURIZM MERKEZI BELEK'TEKI TITANIC BELEK DELUXE OTEL'DE YAPILAN B-20 TOPLANTISININ ACILISINA, BASBAKAN YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, TOBB BASKANI RIFAT HISARCIKLIOGLU, G-20 UYE ULKELERINDEN IS DUNYASININ TANINMIS ISIMLERI KATILDI.(FOTO:MEHMET CINAR/ANTALYA-DHA)

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2020 KEMER HABER Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle