Hoşgeldiniz  

GÖYNÜK ESKİ ROYAL RESORT YİNE SATIŞA ÇIKTI

semih köken | 03 Ekim 2019 | Oteller, Turizm A- A+

GÖYNÜK ESKİ ROYAL RESORT YİNE SATIŞA ÇIKTI

Kemer’deki 5 yıldızlı otel 100 milyon liraya icradan satışa çıkarıldı.

Kemer-Göynük’te bulunan 700 yataklı Comfort Beach Resort Hotel, Kemer İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı. Kesin tahsisi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1989 tarihinde yapılan arazi üzerine kurulu otelin 5 yıldızlı tesise dönüştürülmesi Bakanlık tarafından uygun göülmüştür.

43 bin 131 metrekare arazi üzerine inşa edilen 700 yataklı otel için 99 milyon 237 bin lia muhammen bedel belirlendi. Otelin satışı için birinci ihale 20 Kasım 2019 tarihinde saat 11.00’de, ikinci ihale ise 18 Aralık 2019 tarihinde saat 11.00’de Kemer Belediyesi’nde yapılacak.

Bakanlık arazinin tahsisini iptal etmiş

Otelle ilgili olarak yayınlanan icra yoluyla satış ilanından, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1989 yılında Çeş-Tur Çeşme Tur.Yat.A.Ş’ye tahsis edilen arazinin, kesin tahsisinin, üst kullanım hakkı bedellerinin ödenmemesi nedeniyle 2018 yılında iptal edildiği, belirtildi. Yayınlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

”Antalya İli Kemer İlçesi Göynük Mah. 735 Parsel sayılı hazine taşınmazı üzerindeki üst hakkının,Kültür Turizm Bakanlığı tarafından Çeş-Tur Çeşme Tur.Yat.A.Ş adına 07/06/1989 tarihinde kesin tahsisi yapılmış olup daha sonra bu kesin tahsisin 700 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otele dönüştürülmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür. Bu tahsis ten kaynaklanan üst hakkı kullanım bedellerinin süresi içerisinde ve tam olarak ödenmemiş olması nedeniyle Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 21. Maddesinin 7. fıkrası hükmü gereği Kültür Turizm Bakanlığı tarafından Çeş-Tur Çeşme Tur.Yat.A.Ş adına yapılan kesin tahsis iptal etmiştir. Bu sefer takip borçlusu şirket tarafından kesin tahsisin iptaline ilişkin karara karşı açılmış olan davada Antalya 2. İdare Mahkemesinin 04/10/2017 Tarihli ve 2017/789 E 2017/1128 K. Sayılı verilen karar ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş ve bu karar üzerine üst hakkı ihya edilmiştir.Ancak “dava konusu işlemin iptaline” İlişkin verilmiş olan karar, Danıştay 14. Dairesinin 16/02/2018 Tarihli 2017/4003 E. 2018/703 K Sayılı kararı ile “kararın bozulmasına ve davanın reddine” şeklinde sonuçlanmıştır.bu nihai karar üzerine satışa konu üst hakkının kesin tahsis işlemi 12/06/2018 tarihinde tekrar iptal edilmiştir.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığının esas dosyasına ulaşan 07.08.2019 tarih ve 659798sayılı yazısında”kesin tahsisin iptaline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ nın işleminin hukuka uygun olduğunun adı geçen mahkeme ve Danıştay kararları ile kesin olarak hüküm altına alınmış olduğu,bu nedenle Yönetmelik hükümleri gereği bahse konu taşınmazın üzerindeki üst hakkının terkin edilerek, bu taşınmazın müştemilatları ile birlikte Hazineye intikal etmesi gerektiği ve dolayısıyla da bahse konu üst hakkının icraen satışının uygun olmadığı değerlendirilmekle birlikte, anılan üst hakkının icraen satışının gerçekleştirilmesi ve ipotek alacaklısı kredi kuruluşu tarafından edinilmesi durumunda adı geçen yönetmeliğin Ek 4 üncü ve Geçici 7 inci maddesi hükümleri çerçevesinde bakanlığımızca yeniden değerlendirme yapılacaktır” hususları ifade edilmektedir.”

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2020 AYIŞIĞI GAZETESİ Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle