Hoşgeldiniz  

“Kemer’de Yine Birlik Kurulabilir”

SEMİH KÖKEN | 20 Kasım 2014 | Yaşam A- A+

ANSİAD Merkezi’nde ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu, bazı yönetim kurulu üyeleri ve sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen “Turizm Sektörü” toplantısını kısa bir konuşma ile açan Sektör Başkanı Yeliz Gül Ege, bir yasası dahi olmayan sektörün sıkıntılarının olduğunu belirterek, bu sıkıntıların kamu ile ilgili yönünü en iyi bilen ve kentle ilgili konulara hakim olan Antalya’nın Turizm’den sorumlu Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile “Antalya Turizmi Nasıl Yönetiliyor?” sorusuna yanıt arayacaklarını söyledi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, sözlerine, “Turizm denince gelen turist sayısı ve bu işten kazancımıza bakıyoruz. Oysa bunların dışında bilmemiz, tartışmamız, çözüm üretmemiz gereken konularımız var” diyerek başladı ve şöyle devam etti:

“Sorunların çözümünde ne durumdayız? İl yönetimi olarak turizme nasıl bakıyoruz? Arızalar neler? Bütün bunlara yerel anlamda ve işletmeci ya da yatırımcı gözü ile değil de kamu gözüyle bakacağız. Bütün bunları yaparken bir sivil toplum örgütü olarak sizlerle birlikte hareket etmemiz gerektiği inancını da taşıyorum.”

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Turizm kavramını yakından ilgilendiren birçok yasa ve yönetmelik olduğunu hatırlatarak, “Bir de yönetim merkezinde Kültür ve Turizm Bakanlığı var. Bakanlık aynı zamanda kültür ve turizm işlerinde koordinatör görevi yükleniyor” dedi. 2007 Yılı Mart ayında Cumhuriyetimizin 100. yılı hedefleri doğrultusunda  “2023 yılı Turizm Stratejisi”nin Resmi Gazetede yayınlandığını dile getiren Yüksel, “Yüksek Planlama Kurulu’nun kararı olarak belirlenen bu stratejik planda temalar, planlamalar, kurullar ve kurumlararası işbirliği, eylem planları ve  hedefler var. Bu stratejinin uygulanmasını gösteren birinci dilim Eylem Planı 2013’te tamamlandı ancak ikinci dilim Eylem Planı henüz yürürlüğe girmedi” diye konuştu.

TURİZM TEŞVİK KANUNU GÜNCELLENMELİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın diğer bakanlıklar karşısında daha etkin bir bakanlık olması gerektiğini savunduklarını söyleyen Recep Yüksel, “Kültür ve Turizm Bakanı bu ülkenin turizm politikalarına ve uygulamalara yön veren bakan olduğuna göre en son sözü de o söylemeli. Ancak diğer bakanlıklar ve yerel yönetimlerle bakanlığın işi o kadar kolay değil. Uygulamalarda ilgili tüm kurumlar ikna edilmek durumunda kalınıyor. Bu yüzden hazırlığı sürdürülen ve yayınlanması da bir miktar geciken eylem planı üzerinden turizmde daha yüksek başarı istendiğine göre sektörün desteği arkalanmalı ve diğer bakanlıklara göre daha baskın rol öngörülmeli” görüşünü dile getirdi.

Sektörde, yatırımcılara ve işletmecilere yön veren Turizmi Teşvik Kanunu’nun mutlaka güncellenmesi gerektiğini dile getiren Vali Yardımcısı Recep Yüksel, “Verimliliği ve rekabet gücünü artıran, turizmciye yön veren bir güncel yasaya ihtiyaç olduğu konusunda fikir birliği var” dedi.

TURİZM BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ KURULMALI

Yerelde bakanlığın iş ve işlemlerini yürüten İl Müdürlükleri teşkilatının bulunduğunu belirten Recep Yüksel, “Müdürlüğün kendisine bağlı birimleri var. Bir de direkt bakanlığa bağlı Opera-Bale, Devlet Tiyatroları gibi birimler de var. Bize göre Turizm İl Müdürlükleri bakanlığın taşradaki tüm birimleri arasında koordinasyonu sağlayacak bir müdürlük haline getirilmeli. Ayrıca Antalya, Muğla gibi turizm hareketinin yoğun olduğu yerlerde taşra örgütlenmesi diğer illerden farklı olmalı, örneğin diğer kamu kurumlarında olduğu gibi Kültür ve Turizm Bölge Müdürlükleri kurulmalı, çevresindeki iller bağlanmalı” şeklinde değerlendirme yaptı.

TURİZM FAHRİ DANIŞMANLIK BÜROLARI

Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde yeterli sayıda “Turizm Danışma” bürosu ya da ofisi olmadığına dikkat çeken ve bir örnekle bunu değerlendiren Yüksel, “Mevlevihane’nin üst kotunda boş durumdaki iki göz oda vardı, düzenledik ve Turizm Danışma Ofisi’ne çevirdik. Günde ortalama 400 turist başvuruyor. Önemli bir rakam. Buradan aldığımız cesaretle özellikle ilçelerde Fahri Turizm Danışma Büroları kurmak istiyoruz. Her türlü materyali biz kendilerine vereceğiz, kendilerine başvuran turistlere broşür dağıtıp yol gösterecek turizmi seven, yanında başka işi de olan yurttaşlarımızı sizin aracılığınızla böyle bir göreve çağırıyorum”  şeklinde konuştu.

BELEDİYELERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

Turizm Yönetimi deyince belediyelerin de elbette akla geldiğini ve belediyelerin turizmle bağlantılı görev ve yetkileri olduğunu hatırlatan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, “Belediyeler planlama yapıyor. Kültür merkezi, galeri, müze vb. yapılar yapıyor. Mekanların düzenlenmesini ve estetize edilmesini, sağlıyor. Yerel ulaşımı organize edip, deniz ve kara ulaşımı ile de turistlerin yerel esnafla buluşmasını sağlıyor. Etkinlikler düzenliyor. Tanıtım konusunda da şüphesiz görevleri var. Belediyenin de kurucuları arasında yer alan Tanıtım A.Ş. Antalya turizmi için önemli bir adım, bunu geliştirmemiz gerekiyor.  Deniz otobüslerinin Kemer’in yanında Lara bölgesine de çalışması lazım. Lara’dan şehir merkezine turistin gelmesi için otobüs seferleri kondu, dileğimiz Kundu’ya kadar uzanan raylı sistemdir” dedi.

TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİKLERİ ZORUNLU

Turizm yönetimi denince akla gelen çözüme yönelik önemli kurumlardan birinin de Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri’nin olduğunu, ancak birliklerin üvey evlat muamelesi gördüğünü dile getiren Recep Yüksel, şöyle devam etti:

“Ben şahsen başından beri hizmet birliklerinden yanayım. Çoğulcu bir karar yapısı olduğu için daha demokratik geliyor. Ortak karar alma, kamu ve sektör kaynaklarının akıllıca kullanımı, uygulanabilir oluşu nedeniyle önemli bir çözüm örneği. Ancak bazı kısıtlarla birliklerin meclis üyelerinin 2/3’ü yerel yönetimlerden, 1/3’ü de turizmcilerden oluştu. Bu yapıda eşitlik olması lazım. Bana göre meclisin kararları ile herkesten katkı alması lazım.” dedi.

Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri’nin Yasanın amir hükmü gereği kurulmasının zorunlu olduğunu da hatırlatan Yüksel, birliklerin işletmecilik, eğitim, tanıtım ve en önemlisi de bir turizm Merkezinin sağlıklı ve düzenli gelişmesi için şart olan altyapı hizmeti yürüttüğünü belirtti ve “Bölgemizde Manavgat’ta MATAB, Kemer’de de GATAB iki eski ve yer yer güzel çalışmalar ortaya koyabilen örneklerdi. GATAB 2014 yılı içinde 6360 sayılı yasanın uygulanmasıyla bağlantılı olarak kapandı. MATAB Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerini de bünyesine aldı. Aslında birlik kurmak için 2 belediye yetiyor. Kemer’de yine birlik kurulabilir. Gerçekte kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, alan ve merkezlerinde Turizm Alt Yapı Hizmet Birliklerinin kurulması, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun amir hükmüdür. Daha da ileriye gidip, birlikleri bir araya getirerek birlikler birliği (federasyon) benzeri yapılanmaya gidilebilir” diye konuştu.

KALEİÇİ “TURİZM HİZMET BİRLİĞİ” KURULMALI

Antalya’nın çekirdek kenti, turizm ve cazibe merkezi Kaleiçi için herkesin bir şeyler söylediğini dile getiren Yüksel, bu önemli tarihi kentin mutlaka ihmal edilmemesi gerektiğini de vurgulayarak,  şöyle devam etti:

“Herkes Kaleiçi ile ilgili birşeyler söylemektedir. Kimi ise sahipsiz diyor. Kimi herkesin sorumlu olduğunu. Cinini ve ruhunu kaybettiğini söyleyenler de var.  Kaleiçi sadece 6 mahalleden ibaret değil, 152 hektar bir alan.Haşim İşcan, Sinan Mahallesi, Balbey ve Kışla Mahallelerini de içine alan bu geniş aks aslında Turizm Bölgesi ilan edildi. Yasa bu bölge için ‘Hizmet Birliği kuracaksınız’ diyor. Ancak bugüne kadar birlik fikrine belediyelerden bir adım gelmemiş.  2014 Mart öncesinde Muratpaşa ‘Bir düşünelim’ dedi; Büyükşehir Belediyesi ‘Biz istemiyoruz’ dedi. İl özel İdaresi olumlu karar aldı. Ve nihayetinde 2014 Martına kadar bu birlik kurulamadı. Peki kimler bir birliğe girebilir? ATSO, AESOB başta olmak üzere Rehberler Odası, TÜRSAB, AKTOB gibi meslek örgütleri ve sizin gibi sivil toplum örgütleri, dernekler, kooperatifler girebilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrıca Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu işini Büyükşehir Belediyesi’ne verdi, ancak çok yavaş ilerledi.

Turizm Yönetiminin yasalarla kurulmuş meslek örgütlerinin de vazgeçilmez parçalarından bir halkasını oluşturduğunu anlatan Recep Yüksel, AKTOB’un bu konuda yıllardır misyonunu yerine getirdiğini, TÜROFED’in turizm yönetiminin tüm Türkiye’de etkin bir meslek örgütü olduğunu söyledi. Yüksel,  turizm yönetiminin eksik kalan bazı konularında da iş dünyasının desteğini isteyerek şöyle devam etti:

“Bir iki konuda desteğinize ihtiyaç var. Turizmi kesinlikle çeşitlendirmeliyiz. Golf Avrupa Şampiyonasının bir ayağı bizde. Çok önemli. Dünya çapında tanıtım için önemli. Yeni golf sahalarına ihtiyacımız var. Alanya’da beş yeni golf alanı Bakanlık tarafından ilan edildi. İkincisi Futbol Turizmi Antalya’ya her yıl kamp için 1500’e yakın takım geliyor. Ancak otellerimiz bünyesindeki futbol sahalarımızın akredite edilmesi lazım. Şu ana kadar 3-5 acente ve otel kendi çabaları ile bu işi götürmüş.  Futbol Federasyonu’na başvurduk, bizzat da başkan Yıldırım Demirören ile görüştüm. Bu işi sistemlerine almalarını istedim.  Bir yıla yakın bir zaman geçti, henüz bir yanıt alamadık.

“SAĞLIK SERBEST BÖLGELERİ” KURULABİLİR

Sağlık Turizmi de çok önemli. Sektörün Mevzuat düzenlemelerine ve daha fazla desteğe  ihtiyacı var. 2011’de değişen Sağlık Bakanlığı Kuruluş Kanunu’na bir madde (49.madde) eklendi. ‘Türkiye’de Sağlık Serbest Bölgeleri’ kurulabilir. İçi tam doldurulmadı, ancak dünyada bir tek Dubai’de benzeri olan bu proje mutlaka hayata geçirilmeli.

Kongre Turizmi konusunda önemli adımlar atıyoruz. Dünya Kongre Organizatörleri Birliği (ICCA)nın 2014 yılı Genel Kurul toplantısını bin organizatörün katılımı ile Antalya’da yapması çok önemli bir adım. 3-5 bin kişilik kongre salonlarına ihtiyacımız var. Expo bünyesinde 10 bin kişilik bir Kongre Merkezi yapılacak. Yeni statyum bünyesindeki 10 bin kişilik salon çok amaçlı kullanılacak. Kongre Turizminin gelişimi için kışın otellerin kapanmaması lazım. Özendirici olması için kış aylarında turizm sektöründe çalışanların SGK primlerinin Devlet tarafından ödenmesini biz de öneriyoruz.”

FON VAR KULLANAN BELEDİYE AZ

Her vatandaşın ödediği Emlak Vergisi’nin yüzde 10’unun valilikte bir fonda toplandığı ve yıllık 15 milyon lira civarında tahakkukla  biriken bu para ile il sınırları içinde belediyeler tarafından hazırlanacak projelere uygun olarak tescilli Kültür Varlıkları ve eski eserlerin onarımında harcadıklarını söyleyen Yüksel, “Geçtiğimiz yıllarda tek tek belediyeleri dolaşarak proje hazırlamalarını istedim. Fon var, para var ama istediğimiz düzeyde proje yok” dedi.

YENİ OTEL YERİNE, YEREL BELGELİ TESİSLER ONARILMALI

Yüksel yeni otel inşaat izni yerine, yerel belgeli tesislerin turizm belgeli hale gelmesinin sağlanması gerektiğini de anlatarak, “Her yıl turizme belgeli 25-30 bin yatak ilave ediyoruz. Bunun artık bir süre durması lazım. Demre, Gazipaşa gibi yeni açılan alanlar için tamam, mevcut merkezlerde her yatak yeni altyapı ihtiyacı doğruyor. Bizim önerimiz yeni otel izni yerine yerel belgeli tesislerin yıldızlı olması için teşvik verilmeli” diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde bölgedeki gördüğü aksaklıkları dile getiren Recep Yüksel, Antalya’nın tabela kirliliğinden mutlaka biran önce kurtulması gerektiğini vurgulayarak, “Otellerimizin dış çevresinin bir an önce düzenlenmeye ve güzelleştirilmeye  ihtiyacı var. Bazen derme-çatma barakaları, seraları, lastik tamircilerini, gelişi güzel duran küçük işletme bahçelerini görüyoruz. Bunlar iyi bir tablo oluşturmuyor” dedi.

EROĞLU: ‘EYLEM’ DEDİ

ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu da toplantının kapanışında yaptığı konuşmasında,  turizmde sorunlara köklü çözümün ancak doğru verilere ulaşmakla mümkün olabileceğini  belirterek, “Çözüm o yüzden etik çalışma gerektiriyor. İyi ve doğru bir yönetim erk’i gerektiriyor. Global sorunlara bakışımızı değiştirmeliyiz. Büyük düşünmeliyiz. Bütün bunları konuşup bir kenara bırakmadan meseleyi eyleme dönüştürmeliyiz” diye konuştu.

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2020 KEMER HABER Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle