Hoşgeldiniz  

KESDER DEN AÇIKLAMA

SEMİH KÖKEN | 15 Aralık 2014 | Kemer Güncel, Siyaset A- A+

BASIN AÇIKLAMASI

KEMER’Lİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ KINDILÇEŞME’DE SON GÜNLERDE BAZI ÇALIŞMA VE FAALİYET YAPILDIĞI İDAALARIYLA İLGİLİ KEMER KAYMAKAMLIĞI,KEMER BELEDİYESİ VE ANTALYA MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜNE YAZILI BAŞVURU YAPARAK GEREĞİNİN YAPILMASI, YASA DIŞI FAALİYETLERE İZİN VERİLMEMESİ İÇİNYAZILI TALEPTE BULUNARAK, KONUNUN SONUNA KADAR TAKİPCİSİ OLACAKLARINI, KINDILÇEŞME’NİN GERÇEK SAHİBİ HALKIN KULLANIMINA AÇILINCAYA KADAR SORUNUN PEŞİNİ BIRAKMACAKLARINI BİR KEZ DAHA İFADE ETTİLER.

KONU : Kemer Kındılçeşme kamp alanına ilişkin Danıştay 6. Dairesinin 2009/513 E 2013/3540 K 20/5/2013 tarihli iptal kararının alanda çalışma olduğu yönünde bilgiler geldiği için uygulanması talebidir

AÇIKLAMA :1- Antalya İli Kemer İlçesi Kındılçeşme mevkiinde çadırlı kamp alanı olan yerde Çevre ve Orman Bakanlığı’nca yapılmış olan Uzun Devreli Gelişim planı ve buna bağlı 1/1000’lik plan değişikliğinin, Antalya Barosu ve bazı vatandaşlar olarak iptaline karşı açtığımız davada Danıştay 6. Dairesi 2009/5136E 2013/3540 K 20/5/2013 tarihli İPTAL kararı vermiş bulunmaktadır. Buna karşın karar uygulanmayarak alanda inşaat faaliyetlerine devam edlidiği bilgisi geldiğinden kararın uygulanması talebidir.

2- Belirttiğimiz karar; İdari Yargılama Usul Kanunun; Madde 28-1. (Değişik fıkra: 10/06/1994 – 4001/13 md.) Danıştay, bölge idare mahkemeleri. İdare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilmiştir.

Madde 52 -1. (Değişik: 5/4/1990 / 3622/21 md.) Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması, hakim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, kurulu veya itirazı incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir.

Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak ve Anayasa’nın emredici hükümleri karşısında idare, yargı kararlarına uymak ve bu kararların gereklerine göre işlem ya da eylemde bulunmak zorundadır. Buna karşın şu ana karar mahkeme kararı zaman zaman uygulanmış, zaman zaman şirket ve idare tarafından uygulanmamış ve en son geçen hafta alanda inşaat yapılaşması devam edildiği görülmüştür.

İdarenin maddi ve hukuki koşullara göre uygulanabilir nitelikte olan bir yargı kararını aynen ve gecikmeksizin uygulamaktan kaçınması mümkün değildir. Mahkeme kararının uygulanmasını ve şirketin faaliyetinin durdurulmasını sağlayacak şekilde işlem yapılmasını arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla…..

KEMER SİVİL TOPLUM PLATFORMU

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2020 KEMER HABER Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle