Hoşgeldiniz  

Hidayet Karaca’nın Tahliye Kararı ‘Yok’ Hükmünde Sayıldı

SEMİH KÖKEN | 26 Nisan 2015 | Gündem, Siyaset A- A+

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nin STV Genel Müdürü Hidayet Karaca ve tutuklu polisler hakkında verdiği tahliye kararı yok hükmünde sayıldı, tutukluluk halleri devam ediyor.

Silivri Cezaevi‘nde tutuklu bulunan Hidayet Karaca ve çoğu polis 75 kişi hakkında dün gece tahliye kararı çıktı. Sulh Ceza Hâkimliği’nin asliye cezanın kararıyla ilgili ‘geçersiz’ demesiyle tahliye bilmeceye döndü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, şüphelilerin tutukluluk halleriyle ilgli 32 Asliye Ceza Mahkemesi‘nin vermiş olduğu kararın, 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla yok hükmünde olduğunu, hakimliğin tutuklu şüphelilerin tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddine ve tutukluluk hallerinin devam etmesi yönünde kararının olduğunu duyurdu.

32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ‘NCE TAHLİYE KARARI

Terör örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Samanyolu Yayın Grubu BaşkanıHidayet Karaca ile usulsüz dinleme, darbe gibi suçlarla tutuklanan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse, Ali Fuat Yılmazer, Yakup Saygılı, Tufan Ergüder‘in de arasında bulunduğu çoğu polis 75 kişi hakkında İstanbul 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi‘nce tahliye kararı verildi.

İddiaya göre, Temmuz 2014’te başlayan ve arka arkaya yapılan operayonlarda tutuklanan emniyet görevlileri ve Karaca’nın avukatları, yasada yapılan değişiklikle tutuklama kararı veren, bu kararlara yapılan itirazları ve tahliye taleplerini değerlendiren İstanbul Adalet Sarayı‘ndaki 10 ayrı sulh ceza hakimliğini redderek tahliye talebinde bulundu. Avukatlar, reddi hakim taleplerini ise İstanbul 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi‘ne yaptı. Reddi hakim talebini kabul eden İstanbul 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi tahliye taleplerinin değerlendirilmesi için dosyayı İstanbul 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi‘ne gönderdi. 32’nciAsliye Ceza Mahkemesi de tahliye taleplerini kabul ederek Karaca ve 75 kişinin tahliyesine karar verdi.

KARAR YOK HÜKMÜNDE SAYILDI, TUTUKLULUK HALLERİNE DEVAM!

Ancak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi‘nin “paralel yapı” soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan şüpheliler hakkında verdiği tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle “yok hükmünde” olduğuna ve bu nedenle şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

TALEP, TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSUNDAN GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi‘nin UYAP harici yazıldığı öğrenilen tahliye kararlarının iptali ile infaz edilmemesine ve şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

TAHLİYE KARARLARI UYAP HARİCİ YAZILMIŞ

Talebi değerlendiren İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi‘nin UYAP harici yazıldığı öğrenilen tahliye kararları ile kararda belirtilen ve halen hazırlık soruşturmaları devam etmekte olan soruşturma dosyalarındaki tutuklu şüphelilerin tahliyesine karar verdiğinin tespit edildiğini kaydetti.

TAHLİYE KARARININ “YOK” HÜKMÜNDE SAYILMASININ GEREKÇELERİ

* 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun’un “Sulh ceza hakimliği” başlıklı 10. maddesine atıfta bulunan Hakimlik, söz konusu maddede “Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, yürütülen soruşturmalarda hakim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemek amacıyla sulh ceza hakimliği kurulmuştur” ifadelerinin yer aldığını vurguladı.

* Hakimlik, 5235 sayılı Kanun’un “Asliye ceza mahkemesinin görevi” başlıklı 11. maddesine de kararında yer vererek, bu maddenin “Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere sulh ceza hakimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.” şeklinde düzenlendiğine işaret etti.

* İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, yasal düzenlemelerle birlikte değerlendirildiğinde hazırlık soruşturması devam eden soruşturma dosyalarında iddianamenin kabulüne kadar olan safhada hakim kararını gerektiren tüm işlemleri yapmak, kararları vermekle görevli ve yetkili olan İstanbul Adliyesi‘ndeki tüm sulh ceza hakimlerinin reddine ve tutuklu şüphelilerin tahliye istemine ilişkin taleplerin asliye ve ağır ceza mahkemelerince değerlendirilmesinin hukuken yasal mevzuata göre mümkün olmadığını vurguladı.

* Buna ilişkin verilen kararların da hukuken geçersiz olduğunu, uygulanabilir olmadığını ve diğer bir anlatımla yok hükmünde sayılan kararlar niteliğinde olduğunun aşikar olduğunu belirten Hakimliğin kararında, “Bu durumda İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi‘nin kendi görev alanında olmadığı halde kendisini görevli ve yetkili görerek vermiş olduğu tahliyeye ilişkin kararın herhangi bir hukuki sonuç doğurmayan yok hükmünde sayılması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

* Bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun talebinin kabulüne karar veren Hakimlik, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi‘nin verdiği tahliye kararlarının açıkça usul ve yasaya aykırı, hukuken geçersiz ve uygulanabilirliği olmayan yok hükmünde sayılması gereken kararlar olduğunun tespiti ile bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

“TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA…”

* Tahliye talebinde bulunan tutuklu şüphelilerin taleplerinin ayrı ayrı reddine karar veren Hakimlik, İstanbul sulh ceza hakimlerince şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına ilişkin verilmiş olan kararların halen geçerli olduğunun tespiti ile şüphelilerin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

BAŞSAVCI SALİHOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi‘nin, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, ile 22 Temmuz ve devamında yapılan operasyonlarda tutuklanan aralarında Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer‘in de bulunduğu yaklaşık 75 polisin tahliyesine karar vermesinin ardından, gece saatlerinde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi‘nin kararlarında belirtilen tutuklu şüphelilerin tahliyesine ilişkin taleplerinin ayrı ayrı reddine” “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’na ait soruşturmalardaki şüpheliler hakkındaİstanbul Sulh Ceza Hakimliklerince şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına ilişkin verilmiş olan kararların halen geçerli olduğunun tespiti ile şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına’ belirtilerek karara bağlanmış olup, bu hukuki durum milletimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

“GÖREVSİZ VE YETKİSİZ OLARAK…”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen çeşitli soruşturma dosyalarında halen tutuklu bulunan şüphelilerin avukatları tarafından İstanbul muhabere nöbetçisi olan 29. Asliye Ceza Mahkemesi‘nden reddi hakim ve tahliye talebinde bulunulmuş olup, İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi‘nin görevine girmemesine rağmen soruşturma dosyalarını temin etmeden ve incelemeden 24 Nisan’da 2015/92 değişik iş sayılı kararla görevsiz ve yetkisiz olarak İstanbul 32.Asliye Ceza Mahkemesi‘nin görevlendirilmesine karar verilmiştir.

“TAHLİYE KARARLARININ HUKUKEN GEÇERSİZ VE HÜKÜMSÜZ OLDUĞU…”

6545 sayılı kanunda bu konuda tahliye taleplerinin görevli ve yetkili mahkemesinin Sulh Ceza Hakimlikleri olduğu açıktır. İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi‘nin 24 Nisan günü 2015/92 değişik iş sayılı kararının Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebiyle vermiş olduğu bu kararla İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin 25 Nisan günü aldığı kararlarla İstanbul29. Asliye Ceza Mahkemesi‘nin verdiği değişik iş sayılı kararın bu konuda karar verilmesine yer olmadığı kararıyla hukuken geçersiz olduğuna dair kararın verildiği ancakİstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi‘nin soruşturma dosyalarını temin etmeden ve incelemeden halen Cumhuriyet Başsavcılığımıza göndermediği kararlarla tahliyeler yapılmasına karar verdiği ve bu kararları avukatlara tebliğ ettiği ancak bu karara karşı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yeniden 25 Nisan günü yazıyla bu verilen kararların yerinde olmadığı ve infaz edilmemesi ve şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istenmiş olup, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen 25 Nisan gün 2015/847 sayılı karar ile İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi‘nce verilen tahliye kararlarının hukuken geçersiz ve hükümsüz olduğu aşağıdaki şekilde;

“ŞÜPHELİLERİN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA…”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun talebinin kabulüyle,İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi‘nin verdiği kararların açıkça usul ve yasaya aykırı, hukuken geçersiz, uygulanabilirliği olmayan yok hükmünde sayılması gereken kararlar olduğunun tespiti ile bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığına, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi‘nin kararlarında belirtilen tutuklu şüphelilerin tahliyesine ilişkin taleplerinin ayrı ayrı reddine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’na ait soruşturmalardaki şüpheliler hakkında İstanbul sulh ceza hakimliklerince şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına ilişkin verilmişolan kararların halen geçerli olduğunun tespiti ile şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına’ belirtilerek karara bağlanmış olup, bu hukuki durum milletimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2020 KEMER HABER Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle