Hoşgeldiniz  

Antalya’da artık 12 yaşından küçük çocuklar…

SEMİH KÖKEN | 01 Nisan 2020 | Gündem, Kemer Güncel A- A+

Antalya’da İl Hıfzıssıhha Kurulu, pazarlarda kalabalığı önlemek için pazarcıları yarıya indirecek bir uygulamayı yürürlüğü soktu. 12 Yaşından küçük çocukların da pazar ve marketlere alınmaması kararlaştırıldı. İşte bugün alınan tüm kararlar:

ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No: 2020/12
Karar Tarihi: 31/03/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereğince, Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.
GÜNDEM:
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için, gereken tedbirlerin kararlaştırılması.
KARAR:
1. İlimizde bulunan Seyahat İzin Kurulları tarafından verilen Seyahat İzin Belgesi ile şehirlerarası otobüslerle seyahat eden yolcuların gideceği tüm güzergâhlara Antalya Otogarında hizmet vermekte olan otobüs firmalarının bir kısmı hizmet vermemekte olup; bu güzergâhlar için yoğun bir seyahat talebi olmasına karşılık, hâlihazırda Antalya Otogarında hizmet vermekte olan firmaların seyahat talep edilen tüm güzergâhlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca verilen Araç Güzergâh Belgesi bulunmamaktadır.
Koronavirüsle mücadelede olağanüstü durumları yaşadığımız bugünlerde, İlimizden başka illere seyahat etmek zorunda olan ve Seyahat İzin Belgesi bulunan yolcuların mağduriyetlerine meydan verilmemesi amacıyla, hâlihazırda Antalya Otogarında hizmet vermekte olan otobüs firmalarının, bu yolcuların talep ettiği güzergâhlara Araç Güzergâh Belgeleri uygun olmayan araçlarla yolcu taşıyabilmesine imkân verilmesi zarureti doğmuştur.
Kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından ciddi sıkıntılar yaratması muhtemel olan bu sorunun aşılabilmesi için Kurulumuzca yapılan değerlendirme sonucunda; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca;
Antalya Otogarından tüm güzergâhlara hizmet vermek isteyen firmalara ait araçların mevzuat gereği istenen diğer tüm belgeleri bulunmak kaydıyla;
– Seyahat İzin Kurulları tarafından verilen Ticari Araç Seyahat İzin Belgesinde belirtilen güzergâhlar boyunca, ilgili Bakanlık tarafından verilen Araç Güzergâh Belgesi istenmemesinin uygun olduğuna,
 Bu amaçla, Seyahat İzin Kurullarınca verilen Ticari Araç Seyahat İzin Belgeleri ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun işbu karar örneğinin tasdikli bir suretinin araçlarda bulundurulmasına,
2. Antalya Pazarcılar Odası Başkanı tarafından Valilik Makamına yapılan başvuru değerlendirilmiş olup; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca; İlimiz dâhilindeki tüm açık ve kapalı Pazar yerlerinde kişisel temasın en aza indirilebilmesi amacıyla, 1 hafta tezgâh/belge numarası tek rakamla biten esnafların, 1 hafta tezgâh/belge numarası çift rakamla biten esnafların tezgâh açmaları şeklinde uygulama yapılmasına, gerekli düzenlemelerin ilgili belediyeler ve Pazarcılar Odası tarafından yapılmasına, bu hususun takip ve denetiminin belediye zabıta teşkilatları ve Pazarcılar Esnaf Odasınca koordineli şekilde yapılmasına,
3. Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirlere rağmen, bazı vatandaşlarımızın küçük yaştaki çocuklarının umuma açık pazar, market gibi yerlerde kontrolsüz davranmalarına ve virüs bulaştırabilecek nesnelere temas etmelerine meydan verdikleri gözlenmekte olduğundan, çocukları bu salgından korumak için,  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca; İlimiz dâhilindeki açık ve kapalı pazar yerlerine ve marketlere 12 yaşından küçük çocukların alınmamasına,
4. Kurulumuzun 24.03.2020 tarihli ve 2020/05 No.lu UHK kararıyla getirilen toplu taşımada araç yolcu kapasitesinin en fazla %50’si kadar yolcu alınabileceği uygulaması ile ilgili olarak oluşan bazı tereddütler nedeniyle konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğinden, yapılan değerlendirme sonucunda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca; yolcu kapasitesinin en fazla %50’si kadar yolcu alınabileceği uygulamasının İlimizdeki sanayi kuruluşları, işletmeler, AVM’ler, oteller vb. toplu personel ve müşteri taşıması yapan işyerlerinin personel ve müşteri servis araçları için de geçerli olduğuna, bu suretle, İlimizdeki sanayi kuruluşları, işletmeler, AVM’ler ve otellerin personel ve müşteri servis araçlarının da araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin en fazla %50’si oranında yolcu kabul edebileceklerine, araç içindeki yolcuların oturma şeklinin mümkün olduğunca yan yana olanlarda bir koltuk boş, arka sıradakiler öndekinin çaprazı ve aynı sırada olanlarda biri koridor, diğeri cam kenarı gibi, yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olmasına,
5. Yukarıda belirtilen hususların uygulamasının, takip ve denetiminin genel kolluk, belediye ulaşım ve zabıta teşkilatları tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
6. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 31.03.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2020 KEMER HABER Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle