Hoşgeldiniz  

Antalya’da akaryakıt istasyonları artık 24 saat açık olmayacak

SEMİH KÖKEN | 10 Nisan 2020 | Gündem, Kemer Güncel A- A+

Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs önlemleri çerçevesinde, 24 saat hizmet veren akaryakıt ve LPG istasyonlarında yeni mesai saati uygulaması getirdi. Bir pazar yerinin kurulmasına geçici olarak ara verildi. İşte o kararlar:

ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No: 2020/18
Karar Tarihi: 09/04/2020

KARAR:
1. 10.04.2020 Cuma gününden itibaren;
a) İlimizdeki tüm akaryakıt ve LPG satış istasyonlarının hafta içi ve hafta sonlarında 07:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesine,
b) Bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının da, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için 07.04.2020 tarihli ve 2020/17 no.lu kararımızla getirilen “hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermesi, hafta sonu ise kapalı olması” uygulamasına tabi olduğuna, bu marketlerin belirtilen reyonlarını hafta içi saat 18:00’dan sonra ve hafta sonlarında kapalı tutmalarına, bu amaçla, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirleri almalarına, bu kurala uyulmaması halinde bu marketler için de  “hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermesi, hafta sonu ise kapalı olması” kuralının uygulanmasına,
c) Günlük yaşamın devamı için gerekli olan ve aciliyet arz eden teknik tamir, bakım, onarım hizmetlerinin verilebilmesi için; bu hizmetleri veren işyerlerinin, daha önce Kurulumuzca belirlenen açılış-kapanış saatlerine uyarak işyerlerini belirlenen çalışma saatleri dışında kapalı tutmaları kaydıyla, telefonla gelecek talepler üzerine servis araç ve elemanlarını teknik tamir, bakım, onarım hizmetinin verileceği (asansörün, elektronik cihazın, motorlu kara taşıtının vb. bulunduğu) yere göndermeleri suretiyle hizmet verebileceklerine,
d) Evcil hayvanların bulunduğu ve bunların gıda, bakım vb. ihtiyaçlarının temin edildiği petshop niteliğindeki işyerlerinin hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermesine, hafta sonu ise kapalı olmasına, bu işyerlerinin çalışanlarının, işyerinin belirlenen çalışma saatleri dışında müşteriye kapalı tutulması kaydıyla, işyerindeki hayvanların beslenmesi ve bakımı için işyerine girebileceğine,
e) Yukarıdaki düzenlemelere konu işyerlerinin niteliği ve açılış-kapanış saatleri ile ilgili olarak tereddüt oluşması durumunda, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesine,
2. İlimiz, Muratpaşa Belediye Başkanlığı’nın 06.04.2020 tarihli ve E.8799 sayılı yazısıyla, Kurulumuzun pazar yerleri ile ilgili 31.03.2020 tarihli-2020/12 no.lu ve 01.04.2020 tarihli-2020/13 no.lu kararları ile İl Pandemi Kurulu’nun 03.03.2020 tarihli-2020/2 no.lu kararından bahisle; Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde Kızılsaray Mahallesi 62-63-65-67-76-76/1-81-82-83-87. sokaklarda geçmişten günümüze kadar kurula gelen sokak pazarı için Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 178 sayılı kararıyla taşınma kararı alınmış olduğu, ancak, Antalya Semt Pazarcılar Odası ve bir pazarcı esnafı tarafından mahkemeye başvurulduğu ve mahkeme kararı beklendiğinden herhangi bir işlem yapılamadığı belirtilerek; söz konusu sokak pazarının tüm sokakları işgal etmesi, bünyesinde yaklaşık 600 esnaf ve üretici bulunması, sokakların itfaiye ve ambulans gibi acil durum araçlarının giriş yapamayacakları kadar işgal edilmesi, yukarıda belirtilen sokaklarda kurulduğu için geniş bir alanı kapsamakta olduğundan sosyal mesafenin oluşturulamaması, emniyet, asayiş ve pazar denetimi açısından elverişli koşulların sağlanamaması, sabah saatlerinde ilgili sokaklar üzerine gelişigüzel park eden araçların pazarın kurulmasına geç saatlere kadar engel olmasından dolayı,  Coronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları uygulanamayacağından, söz konusu pazarın süreç normale dönene kadar geçici bir süre kapatılması talep edilmiş olup; yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, söz konusu pazarın faaliyetlerine ikinci bir karara kadar geçici olarak ara verilmesine,
3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 03.04.2020 tarihli-2020/15 no.lu ve 05.04.2020 tarihli-2020/16 no.lu kararlarıyla düzenlenen “İlimizde, 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının 03.04.2020 Cuma saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanması” ve buna ilişkin istisnalarla ilgili olarak,  İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesi uyarınca gerekli değerlendirmelerin yapılması sonucunda; 01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzluklar dikkate alınarak; otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına, İlimiz sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesine, bu çerçevede Kurulumuzun yukarıda belirtilen kararlarıyla düzenlenen sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına,
4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 03.04.2020 tarihli-2020/15 no.lu ve 05.04.2020 tarihli-2020/16 no.lu kararlarıyla düzenlenen “İlimizde, 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının 03.04.2020 Cuma saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanması” ve buna ilişkin istisnalarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesi uyarınca gerekli değerlendirmelerin yapılması sonucunda; sokağa çıkmaları yasaklanan grup içinde yer alan gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınması işlemleri için, 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine gidebilmeleri için sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına,
5. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk, belediye zabıta teşkilatları ve ilgili meslek kuruluşlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
6. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d) İş yerlerine Kapatma/Ruhsat İptali işlemi uygulanmasına,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 09.04.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.

 

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2020 KEMER HABER Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle