Hoşgeldiniz  

BİRİ KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ Mİ DEDİ?

KUMSAL ŞİMŞEK | 21 Ekim 2020 | Yazarlar


KUMSAL ŞİMŞEK
kumsal0778@gmail.com

BİRİ KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ Mİ DEDİ?
Hani hep derler ya “kültür etkileşimi” diye, nedir bu kültür etkileşimi, nedense konu biz
Türklersek hep bir kültürden etkilendiğimiz söylenir. Bunu hangi düşüncelerle söylerler
bilemiyorum ama bu işin ucunda mutlaka büyük medeniyetler kuran atalarımızın başarılarla
dolu, kadim tarihini saklayarak aşağılık kompleksi içerisinde, Atalarından bihaber bir nesil
yaratılmak istenmiş. Bu bir şekilde de başarılı olmuş maalesef. Ancak görüyorum ki hızlı bir
şekilde öze dönüş başladı. Bu mutluluk verici.
Şimdi kültür etkileşimi dedik ya, işte size güzel bir örnek; Tüm dünyanın Adolf Hitler ile
tanıdığı, gamalı haç veya svastika olarak bildiği sembolün tarihçesi ve asıl adı. Ünlü Alman
arkeolog Heinrich Schliemann, Homeros’un İlyada destanında yer alan Truva’nın izini
yıllarca sürdüğü ünlü kazısına, 1871’de Çanakkale- Hisarlık Tepesi’nde başlamıştır.
Schliemann’ın bulduğu ve kaçırdığı paha biçilmez “Priamos hazineleri” yanında, antik eserler
arasında daha sonradan “gamalı haç” olarak anılacak Swastika da vardır. Antik kent Truva’da
bulduğu sembolün Aryan ırkın sembolü olduğu iddiası, tüm Avrupa’da ve özellikle
Almanya’da sansasyon olmuştur. Tarihi Truva kazı alanında gamalı haçı bulan ünlü arkeolog
Heinrich Schliemann Almanya’da bulunan çömleklerin üzerindeki benzer şekiller arasında
ilişki kurarak bu simgenin “uzak geçmişteki atalarının dinî sembolü” olduğunu ortaya
atmıştır. Schliemann’ın çalışmaları gamalı haçı “Aryan kimliğinin” ve Alman
milliyetçiliğinin simgesi olarak gören Hitler tarafından sahiplenilmiş. Alman milletinin Aryan
kültür mirası olduğu düşüncesiyle Nazi partisi, gamalı haçı 1920 yılında resmi simgesi olarak
kabul etmiştir.

Atalarımızın kullandığı, “OZ” diye
okunan damganın ne zaman, nerede
ortaya çıktığı bilinmemektedir. Ancak
bu sembol atalarımızın göçleri ile
birçok coğrafyaya yayılmış durumda.
Özellikle Kırgızistan’da Tanrı
Dağları’nın kollarından Aladağlar
üzerinde 3500 rakımda bulunan
Saymalıtaş Kaya Resimlerinde ki
swastika/oz damgamız M.Ö. 12 bin-10
bin olarak hesaplanmış.
Atalarımız, dört adet ÖG damgasını
(dikey ters L harfi : ) uçlarından birleştirerek dönen bir çarkıfelek oluşturmuşlardır. Dört
sayısı, dört Cihan demektir ve bu şekil dört Cihan’da OZ’laşarak Tanrı’ya erişme düşüncesine
sahip olma anlamına gelmektedir. OZ damgası, Ön Türklerde, Oz’laşarak Tanrıya erişmeyi
ve öbür dünyada şekil değiştirerek yeniden oluşum (metamorfoz) düşüncesi, inancı anlamına
gelmektedir. Bu, İslam dinindeki ahiret inancıyla eşdeğerdir.
Ayrıca Türk saz şairleri, sazları ile hayatları ozlaştırdıklarını yani Tanrı’ya eriştirdiklerini
düşünürler. Türk saz şairlerine ozan (oz+an) denilmesinin sebebi de budur.
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakultesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç Dr. Tahsin
Parlak’a göre bu sembolün çıkışı ve yayılışı Turan Yolu/İpek Yolu ile ilgilidir. Çünkü Turan
Yolunda kervan akşamları yola çıkar, devenin 30 km.lik yürüyüş menzili kadar yol kat edilir

ve sabah olunca kervan konaklayarak hayvanlar otlatılır. Ayrıca insanların sosyal ihtiyaçları
da karşılanırdı. Kervanların hareket ettiği bu 30 km.lik mesafelerin sonunda küçük suni
tepelerin üzerinde sürekli ateş yakılırdı. Yanan ateşin ışığı ile menzile ulaşılır ve onun
etrafında yiyip içilerek eğlenilirdi. Yani Oz damgası insanları menzile ulaştıran ve yanarak
dönen bu ateşin simgesi olarak doğmuştur ve on binlerce yıl içerisinde Turan Yolunun gittiği
menzillere taşınmıştır. Kervanın sağ selim gidip dönmesi içinde tılsım olarak kullanılmıştır.
Ahmet Yesevi Türbesinde ayrıca binlerce yıldır
dokunan halı ve kilim motiflerinde sıklıkla
görülen OZ damgamız, kadim Türk tarihi
bakımından eşsiz yerlerden biri olan
Antalya’mızın Kırkgöz Han duvarlarında da
bulunmaktadır. Ayrıca Antalya Oyuncak
Müzesinde sergilenen bir Kızılderili Kostümü
üzerinde de Oz Damgamız bulunuyor. Bering
Boğazından geçen Yakut Türklerini
düşündüğümüzde Türk tarihini araştıran herkesi
heyecanlandırıyor.

Şimdi soruyorum size; kültürel bakımdan biz mi batıdan etkilenmişiz yoksa onlar mı
bizden…
Kumsal Şimşek

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2020 KEMER HABER Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle