EKİM AYI MECLİS TOPLANTISININ 2. OTURUMU YAPILDI

17 Ekim 2019 Perşembe, 22:56

Kemer Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının 2. oturumu gerçekleştirildi.

Kemer Belediye Başkan Vekili Emrah Ayhan başkanlığında Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı
Salonu’nda yapılan toplantıya, meclis üyesi İsmail Aka, sağlık problemleri nedeniyle katılmadı.

İkinci oturumu yapılan Ekim ayı meclis toplantısında, 2020 mali yılı bütçesinin görüşülmesi konusu oy
çokluğu ile kabul edildi.
2020 yılı gelir tarifesinin görüşülmesi konusunun oy çokluğu ile kabul edildiği toplantıda, Göynük
Mahallesi 15 ve 277 parseller üzerindeki mezarlık ile ilgili hazırlanan plan değişikliğine dair imar
komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.