Hoşgeldiniz  

2. Eğitim Kongresi Başladı

Deniz Porsuk | 24 Ekim 2016 | Antalya Haber, Gündem, Yaşam A- A+

2. Eğitim Kongresi Başladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, mesleki eğitime ilişkin, “Uygulamalı dersleri meslek standartlarını sağlayacak seviyeye çıkartacağız. Mesleğin itibar algısını da yükselteceğiz. Nitelikli meslek eğitimi öğrencilerimize vereceğiz.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca,”Eğitimden Üretime Sektörle İşbirliği” temasıyla düzenlenen 2. Eğitim Kongresi Antalya‘da bir otelde başladı.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Bakanlığın bu dönem öncelikli gündeminin “memleket meselesi” olarak gördükleri meslek eğitimi olduğunu, bu nedenle kongrenin temasının “mesleki eğitim” olarak belirlendiğini aktardı.

Mesleki ve teknik eğitimin yeterliliği ve kalitesinin ülkenin yeni yüzyıldaki yerini belirlediğini söyleyen Yılmaz, çağıyla rekabet eden, bilgiyi ve yüksek katma değerli ürünleri üreten, ihracat yaptığı alanlarda marka olan bir Türkiye istediklerini, bunun yolunun da nitelikli mesleki eğitimden geçtiğini vurguladı.

Milletin hedefinin çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak olduğunun altını çizen Yılmaz, “Bunun için eğitimi çağın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırarak, eğitimle ilgili teknolojik ve bilimsel gelişmeleri eğitim sistemimize zamanında uygulamak gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

Kongrenin amacının ortak aklı bulmak olduğuna işaret eden Yılmaz, ülkenin mukayeseli üstünlüğünün genç ve nitelikli insan kaynağı olduğunu söyledi.

Çağdaş bir mesleki eğitimle, beşeri sermayeyi daha da güçlendirip, ülkeyi güçlü, insanı zengin ve mutlu kılabileceklerini söyleyen Yılmaz, “Mesleki ve teknik eğitim bizim kültürümüze yabancı olan bir eğitim de değildir. Ahilik kurumu, esnaf birlikleri, loncalar, aynı tür işi yapan aynı tür ürünü satan esnaf ve zanaatkarların oluşturduğu çarşılar, hanlar, arastalar, kültürümüzün meslek eğitiminden dünden bugüne gelen izleridir.” diye konuştu.

Mesleki eğitimde usta ve çırak ilişkisinin önemine değinen Yımaz, her üretimin de bir sonraki üretim için yeni bir tecrübe olacağını söyledi. Bugün her üretilen insansız hava aracının bir sonrakinin irtifasını yükseltmek, teknolojik üstünlüğünü daha iyi kılmak, her üretilen füzenin bir sonraki füzenin menzili uzatmak, etkinliğini arttırmak, hedefini daha da hassas bulmasını sağlamak amacını taşıdığını dile getiren Yılmaz, “Yani iki gününüzü birbirine eşit kılmayacaksınız.” dedi.

“Mesleki eğitim ile iş dünyası arasında kopukluk var”

Mesleki eğitimin her kesimin gündeminde olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

“Ülkemizde vasıfsız iş gücü fazlalığı var. Sanayicinin de kalifiye eleman bulma sorunu var. İş gücü talebiyle iş gücü arzı arasında bir uyumsuzluk var. Bu durum, esas itibarıyla mesleki ve teknik eğitim ile iş dünyası arasındaki kopukluğu göstermektedir. Hatta bazı alanlarda hiç olmadığını ifade etmektedir. İş dünyası ile eğitim sistemi arasındaki yeterli nitelikte, çeşitlilikte ve sayıda iş gücü yetiştirilmesine de engel olmaktadır. Hepsine katılıyorum.

Mesleki ve teknik eğitimde ifade edilen, teorik bilginin alındığı, esas eksikliğin beceri eğitiminde olduğudur. Biz de bu eksiklikleri gidermek için mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızı devretmeye iş gücü talep eden meslek teşekküllerine hazır olduğumuzu da ifade ettik. Bundan sonra söylemeye de devam edeceğiz.

Eğitim kurumumuzun yönetimlerine temsilcilerini alabileceğimizi söyledik. Bir iletişim eksikliğimiz olmasın. Dışarıda söyleneceğine gel içeride söyle.”

Mesleki eğitimde hedef yüzde 60

Uygulamalı dersleri meslek standartlarını sağlayacak seviyeye çıkartacaklarını bildiren Yılmaz, “Mesleğin itibar algısını da yükselteceğiz. Nitelikli meslek eğitimi öğrencilerimize vereceğiz.” dedi.

Bakan Yılmaz, mesleki eğitime yönelik çalışmayı ilgili paydaşlarla iş birliği içerisinde yürütmeye büyük önem verdiklerini vurguladı.

Sürdürülebilir bir kalkınma için hem niceliksel hem niteliksel mesleki eğitimin şart olduğunu dile getiren Yılmaz, mesleki eğitimin ortaöğretimdeki payının yüzde 44 olduğuna dikkati çekti. Yılmaz, “Bu oranı yüzde 60’a çıkarmak öncelikli hedefimizdir.” diye konuştu.

Mesleki ve teknik ortaöğretimde 2002-2003 eğitim öğretim yılında yaklaşık 800 bin olan öğrenci sayısının 2016-2017 eğitim öğretim yılında yaklaşık 1 milyon 750 bine çıktığını kaydeden Yılmaz, yine 60 bin olan öğretmen sayısının da 120 binin üzerinde olduğunu aktardı.

Okul sayısının da 2002-2003 eğitim öğretim yılında bin 993 iken 3 bin 266’ya yükseldiğini söyleyen Yılmaz, bu rakamların mesleki eğitimde alınan önemli mesafeyi gösterdiğini ifade etti.

Hem özel sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek hem de gençlerin istihdam edilebilirliğini sağlamak için son yıllarda mesleki ve teknik eğitimde bir çok yeni uygulamayı hayata geçirdiklerini anlatan Yılmaz, özel sektörün katkısını arttırmak amacıyla organize sanayi bölgelerinde (OSB) açılan özel mesleki ve eğitim kurumlarına eğitim ve öğretim desteği uygulamasını başlattıklarını hatırlattı.

Türkiye genelinde 2002-2003 eğitim öğretim yılına kadar OSB’lerde 9 okul faaliyet gösterirken özel statüde okulun bulunmadığını, bugün ise OSB’lerde resmi ve özel 60 meslek lisesinde 39 bin 247 öğrencinin eğitim öğretime devam ettiğini söyledi.

OSB içinde ve dışında bulunan meslek liselerine verilen teşviklere değinen Yılmaz, “Büyük ölçekli firmaların kendi bünyelerinde okullar açarak kendi nitelikli personelini yetiştirmesine de fırsat tanıyacağız.” ifadesini kullandı.

Müfredata “Meslek Ahlakı ve “Ahilik” modülü

Tematik meslek liselerinin açılmaya başladığını kaydeden Yılmaz, İstanbul‘da ayakkabıcılık, kuyumculuk gibi ihtisas okulları bulunduğunu ve bu tür ihtisas okullarınıTürkiye‘nin dört bir tarafına yaygınlaştırmak istediklerini bildirdi.

Mesleki eğitim ile iş dünyası arasındaki bağları kuvvetlendirmek ve sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla “Okul Hamiliği Projesi”nin başladığını anımsatan Yılmaz, mesleki ve teknik eğitimde eğitim-sektör işbirliğini artırmak amacıyla özel-kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan 75 işbirliği protokolünün de uygulandığını söyledi.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde uygulanan öğretim programlarına değerler eğitiminin yansıtılmasını önemli bulduklarını ifade eden Yılmaz, bu nedenle 9’uncu sınıfta okutulan mesleki gelişim dersine, “Meslek Ahlakı ve Ahilik” modülünün de eklendiğini kaydetti.

Mesleki ve teknik eğitimde reform

Mesleki ve teknik eğitimde önemli bir reform için ilk adımı attıklarını ve hazırlanan kanun tasarısının TBMM Milli Eğitim Komisyonundan geçtiğini belirten Bakan Yılmaz, şu bilgileri verdi:

“En kısa zamanda Genel Kurul gündemine getirmek istiyoruz. Bu tasarı yasalaşırsa çıraklık eğitimi, zorunlu ortaöğretim kapsamına alınacaktır. İşletmelerde beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitime katılan öğrencilere ve çırak öğrencilere işletmelerce ödenen net asgari ücretin yüzde 30’unun üçte ikisi devlet tarafından karşılanacaktır. Okulda atölye eğitimine başlayan öğrenciler iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanacaktır. Staj yapan öğrencilerin işletmelerde edindikleri bilgi ve becerilerin ölçülmesi amacıyla sektör temsilcileri ile birlikte beceri sınavı yapılacaktır. Teknik eğitim fakültesi mezunlarının fark derslerini vererek mühendis unvanı kazanmaları sağlanacaktır.”

Türkiye’nin petrol, doğalgaz, altın gibi zenginliklerinin bulunmadığına değinen Yılmaz, “Ancak ürettiği gelir bakımından dünyada ilk 20 ülke arasında. Bu bir başarıysa, ki biz öyle değerlendiriyoruz, bu başarı eğitimli insanının başarısıdır. Dışarıdan biri gelip de Türkiye‘yi dünyadaki ilk 20 ülke arasına sokmadı.”diye konuştu.

İş dünyasının “eğitiminiz neyse ekonominiz odur” sözlerine karşılık kendisinin de “ekonominiz neyse eğitiminiz de odur” dediğini belirten Yılmaz, en gelişmiş ülkelerle eğitimi en ileri olan ülkelerin bir arada olduğunu, dolayısıyla birinin diğerinden ayrılamayacağını vurguladı.

İşsizlik rakamlarının tek başına bir ülkedeki mesleki eğitimin yetersizliğini göstermediğini de ifade eden Yılmaz, Yunanistan‘da genel işsizliğin yüzde 23, genç işsizliğin yüzde 48,İspanya‘da genel işsizliğin yüzde 18, genç işsizliğin yüzde 45, Türkiye‘de ise genç işsizliğin yüzde 20’nin altında olduğuna dikkati çekti. Yılmaz, “Türkiye’deki genç işsizlik oranı Fransa, Polonya, Hırvatistan dahil 15 AB ülkesinden daha iyi bir orana sahip. Buradan hareketle Türkiye meslek eğitiminde AB ülkelerinden çok daha iyi denilebilir mi?” dedi.

“Eğitimi ihmal eden her şeyi ihmal etmiştir”

“Eğitimi ihmal eden her şeyi ihmal etmiştir.” diyen Bakan Yılmaz, bugün bütçede en büyük payın eğitime ayrıldığını, 2017 bütçesinde de en büyük payın yine eğitime tahsis edildiğini ifade etti.

Yılmaz, “Ülkemizi Cumhuriyetin 100’üncü yılında yüksek gelir grubuna taşımak istiyoruz. Bunu da ancak ve ancak kaliteli bir eğitimle yapabiliriz. Eğitimi uzun vadeli bir bakış açısıyla geleceğe yatırım olarak görüyoruz. Aydınlık bir gelecek için, yeni Türkiye‘yi inşa etmek için, özgüveni yüksek, kendi medeniyet değerleriyle barışık, evrensel değerleri ve bilgiye açık bir nesil için üzerimize düşeni yerine getirmek gayretindeyiz.” açıklamasında bulundu.

-“Dünya çocukları yeni yüzyıla böyle hazırlanıyor.”

TOBB Başkan Vekili Memiş Kütükcü de hayatın her alanında daha az beceri gerektiren işlerin hepsinin yavaş yavaş ortadan kalktığını, artık bu işleri makinelerin yapmaya başladığını dile getirdi.

Kütükcü, “Makineler kendi aralarında da konuşmaya başlayınca üretim sürecinin az beceri gerektiren işlerinde insanlara artık iş kalmayacak. Stok sayımını yapan makineler ile üretim yapan makine arasında konuşarak mal tedarik sürecini yöneten makineye kendileri siparişlerini verecekler. Sonra yapay zeka dönemi de gelecek. Netice olarak vasat bir eğitimle, vasat üstü gelir elde etmek artık mümkün olmayacak. Eğitimi vasat olanın yaşamı da vasat kalacak.” değerlendirmesini yaptı.

Bu yüzyılda diploma ve bir yabancı dil bilmenin yetmediğini, üzerine bir de makinelerle konuşabilme yeteneğine sahip olmak gerekeceğini belirten Kütükcü, “Kodlama bilgisinin makinelere dert anlatmayı bilmenin işi kavrama açısından da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. İşte dünya çocukları yeni yüzyıla böyle hazırlanıyor.” dedi.

Dünya genelinde 300 milyon Arapça konuşan insan bulunduğunu aktaran Kütükcü, “Neden Suriyeli göçmenlerin bilgisayar programlarını Arapça’ya uygulamalarını sağlamıyoruz?” diye sordu.

-15 ayrı panelde mesleki eğitim tartışılacak

Kongre Başkanı Prof.Dr. Oğuz Borat da mesleki ve teknik eğitimde özel sektörle iş birliğinin eğitimin kalitesi açısından önemli olduğunu belirtti. Mesleki ve teknik eğitimin gelişmesi açısından sanayi ile işbirliğinin öneminin altını çizen Borat, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İki gün sürecek kongrede, üç salonda 15 panel düzenlenecek.

Oda başkanları, akademisyenler, gazeteciler, eğitim uzmanları, sanayici ve çok sayıda uzmanın katıldığı kongrede, “Mesleki Eğitim ve İstihdam İlişkisi”, “Mesleki Eğitim ve Kariyer”, “Sendikalar Gözüyle Mesleki ve Teknik Eğitim”, “Mesleki Yeterlilikler”, “Mesleki Rehberlik ve Kariyer” ve “Ahilik ve Değerler Eğitimi” konularında bildiriler sunulacak.

6 Kez Görüntülendi.
Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2020 KEMER HABER Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle